Детска градина „Бодра смяна“ е създадена в далечната 1946 година в град Червен бряг.

Днес  тя  разполага с 11 групи.

Шест групи разположени в централна сграда

Три групи във филиал „Звездица“

Филиал в с. Реселец

Филиал с. Бресте.

Детска градина „Бодра смяна“ се намира на добро стратегическо място – в централната градска част на Червен бряг, близо до икономически техникум и детска ясла.

В работата с деца се използват утвърдени традиции изграждани през годините в съчетание с иновациите на новото време.

Детска градина "Бодра смяна" Червен бряг

Главна сграда на „Бодра смяна“ поглед откъм двора!

Материално – техническата база на детската градина е много добра.

Направен е основен ремонт, саниране, дограма, парна инсталация, вик и ел – инсталации.

Базата на „Бодра смяна“ Червен бряг разполага с два медицински кабинета, физкултурен салон, логопедичен кабинет, музикален салон, интерактивен кабинет, четири административни кабинета, една учителска стая.

Изградена е стройна система за работа с родителите.

Сервизните помещения са обновени и удобни за обслужване на децата.

Целодневна детска градина "Бодра смяна

Детска градина „Бодра смяна“ Червен бряг!

Дворът на детската градина е залесен – тревни площи и дървета.

В него се намират детски площадки и уреди за игра.

Интериорът в детската градина е естетически издържан и функционално добре организиран.

Целодневна детска градина „Бодра смяна“ разполага с много и разнообразни дидактични материали, табла, пособия, игри, конструктори и други.

Богат е гардеробът с облекла и костюми за децата за различните празници и обичаи.